Diamond Double Flat Sheet White

Diamond Double Flat Sheet White

  • $26.00


Commercial grade white flat sheet, 235x306cm, 250 thread count, 50/50 poly/cotton